Om Linköpings Sportdansklubbs organisation

Klubben styrs av styrelsen.


Kontakta oss om du vill hjälpa till i föreningen.