Bugg Fördjupning (förflutet)

Datum:20200422 (förflutet)
Tid:1830-2000
Typ:Kurstillfälle
Tillfälle:12
Första tillfället:20200205

Bugg Fördjupning är kursen för dig som har gått flera kurser och vill lära dig avancerad teknik och flera nya figurer.
I den här kursen kommer vi att inrikta oss mer på fördjupa oss i dansen.
Vi finslipar tekniken för att förbättra vår dans!
Detta är 5e steget i Sportdansklubbens kursstege.
Det går att anmäla sig enskilt eller i par, alla är välkomna.

För att gå en kurs hos oss (förutom grundkurs) måste du klara våra förkunskapskrav.
Detta för att få jämnare kurser och säkerställa bättre kvalitet.
När du går kurs hos oss registrerar vi närvaro och om du deltar på kursmomenten.
För att gå vidare till nästa nivå krävs att man deltar på minst 2/3 av kursen och klarar momenten på enklaste sätt.
Se hemsidan för att få reda på vilken nivå du är godkänd för.
Om eleven missar för mycket rekommenderar vi att eleven går om kursen.

Om du har gått kurser hos andra föreningar eller har andra kunskaper kan du kontakta en ledare och be att vi skriver upp din nivå så att du kan anmäla dig till högre kurser.
Instruktören/instruktörerna kommer att lämna utlåtande om kursdeltagarna och beskriva om eleven har klarat kursmålen och kan gå vidare till nästa steg.

Förkunskapskrav:
Bugg Avancerad


Tillbaka