Bugg Fortsättning (förflutet)

Datum:20201026 (förflutet)
Tid:1900-2030
Typ:Kurstillfälle
Tillfälle:9
Första tillfället:20200831

På "Bugg Fortsättning" får du mer kunskaper i grunderna, samt ytterligare fler figurer och mer variation. Vi börjar dansa till högre tempon och mer varierad musik.
Kursen bygger vidare på Grundkursen, så den kursen ska du som deltagare ha gått innan.

Kursen är på 90 minuter, och vi brukar ha några minuters paus för vila, vatten och eventuellt fika ungefär mitt i kursen.

För att gå en kurs hos oss (förutom grundkurs) måste du klara våra förkunskapskrav.
Detta för att få jämnare kurser och säkerställa bättre kvalitet.
När du går kurs hos oss registrerar vi närvaro och om du deltar på kursmomenten.
För att gå vidare till nästa nivå krävs att man deltar på minst 2/3 av kursen och klarar momenten på enklaste sätt.
Se hemsidan för att få reda på vilken nivå du är godkänd för.
Om eleven missar för mycket rekommenderar vi att eleven går om kursen.

Om du har gått kurser hos andra föreningar eller har andra kunskaper kan du kontakta en ledare och be att vi skriver upp din nivå så att du kan anmäla dig till högre kurser.
Instruktören/instruktörerna kommer att lämna utlåtande om kursdeltagarna och beskriva om eleven har klarat kursmålen och kan gå vidare till nästa steg.

I enligthet med DSF:s riktlinjer för kursverksamhet tillämpar vi endast paranmälan under höstens termin. Du anmäler dig tillsammans med din danspartner och dansar enbart med denna under hela kursens gång. Saknar du danspartner till kursen du vill gå? I vår Facebook-grupp "Finn en danspartner - Sportdansklubben" kan du hitta just detta!

Endast föranmälan gäller, ingen drop in eller publik. Begränsat antal platser till 24 par, i enlighet med gällande rekommendationer. Vi förutsätter en god handhygien och ett helt friskt hälsotillstånd hos samtliga deltagare, detta för allas trevnad och säkerhet.


Förkunskapskrav:
Bugg Grundkurs

Anmälan är bindande


Tillbaka