Bugg 60+ Forever (förflutet)

Datum:20211109 (förflutet)
Tid:1830-2000
Typ:Kurstillfälle
Tillfälle:10
Första tillfället:20210907

"Bugg 60+ Forever" är kursen för dig som fyllt 60 år och som har gått flera kurser och vill lära dig mer teknik och flera nya figurer.
I den här kursen kommer vi att inrikta oss mer på avancerad teknik och att få ut en kvalitativ dans.

För att gå en kurs hos oss (förutom grundkurs) måste du klara våra förkunskapskrav.
Detta för att få jämnare kurser och säkerställa bättre kvalitet.
När du går kurs hos oss registrerar vi närvaro och om du deltar på kursmomenten.
För att gå vidare till nästa nivå krävs att man deltar på minst 2/3 av kursen och klarar momenten på enklaste sätt.
Se hemsidan för att få reda på vilken nivå du är godkänd för.
Har du gått de digitala kurserna hänvisas du till någon av våra sommardanser för med hjälp av en kursledare välja rätt kursnivå för dig.

Om du har gått kurser hos andra föreningar eller har andra kunskaper kan du kontakta en ledare och be att vi skriver upp din nivå så att du kan anmäla dig till högre kurser.
Instruktören/instruktörerna kommer att lämna utlåtande om kursdeltagarna och beskriva om eleven har klarat kursmålen och kan gå vidare till nästa steg.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför ett begränsat antal platser till våra på våra kurser. För att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt för oss alla måste vi förhålla oss till vissa anpassningar. För alla våra kurser tillämpas endast paranmälan. Ni föranmäler er tillsammans via vår hemsida, ingen drop-in eller publik. Du och din anmälda danspartner dansar tillsammans och inga byten sker under kvällen, utan undantag. Vi förutsätter att du som besöker våra danser känner dig helt frisk och är fri från eventuella förkylningssymptom

Förkunskapskrav:
Bugg Medel

Anmälan är bindande


Tillbaka