Nyhetsbrev - 20191012

Kurser:
Snart är hösten slut och vi är mitt uppe i en av de bästa terminerna någonsin. Vi har under hösten en stor uppgång i antalet deltagare, och medlemmarna strömmar in till föreningen.
Snart släpper vi vårens kursutbud och den kommer bli ännu bättre. Som en av Sveriges största och bästa föreningar strävar vi efter att alltid bli bättre och anordna fler roliga kurser.
Den 18 november klockan 12.00 släpps vårens kurser och intensivdagar. Passa på att lägga in det i kalendern så du kan vara först i kön.
Fester:
Den 23 november har vi årets största och roligaste fest. Vi kommer vara på Konsert och Kongress i Linköping. Vi börjar med middag och sedan spelar Casanovas fram tills midnatt.
Alla är välkomna och vi har eftersläpp till dansen från klockan 20.30.
Passa på att anmäla er idag! Sista anmälningsdagen är den 14 november.

Tider:
17.30 - Insläpp
18.30 - Buffé
21.00 Dans till Casanovas
Tävling:
Innan kursavslutningen i Konsert och Kongress har vi klubbmästerskapet för 2019. Vi tycker att alla kursdeltagare och medlemmar ska vara med och göra upp om medaljerna. Varje par dansar i 90 sekunder. Det finns många olika danser att tävla i, och vi vill gärna att medlemmarna är med i flera klasser. Anmälan sker på hemsidan.
Övrigt:
Vi kallar alla medlemmar till ett extra årsmöte.

Dagordning extra årsmöte

1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.Fastställande av dagordning.
4.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6.Fråga om urträde ur SDF,SF, SISU.
7.Fråga om antagande av nya stadgar.
8.Fråga om antagande av föreningsbestämmelser.

Övriga frågor får inte behandlas på årsmötet.

Tid: 24/10 kl. 20.00
Plats: Ulvåsavägen 6

Tillbaka