Bugg Tema: Styling (förflutet)

Datum:20220523 (förflutet)
Tid:2000-2130
Typ:Kurstillfälle
Tillfälle:6
Första tillfället:20220411

”Bugg Tema” är en kortkurs i bugg där det finns ett tydligt fokus. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper ytterligare inom ett visst område i buggen. 

Tema: Styling är kortkursen som har ett tydligt fokus på styling inom buggen. Vi kommer under kursens gång gå igenom olika typer av utsmyckningar och ”moves” för både förare och följare som kommer hjälpa dig att utöka din styling-buffert. Du kommer få träna musikanpassning och öva på vilken styling som passar var och när i musiken. 

Temakursen är på sex tillfällen där varje tillfälle är 90 minuter. I mitten av varje kurstillfälle tar vi en kort paus för vatten och vila.

 

Ni får gärna anmäla er som par men det går även bra att anmäla sig ensam.
Oavsett om ni anmäler er som par eller inte kommer vi att byta danspartner med korta mellanrum, så att ni får erfarenhet av att dansa med flera olika människor.
Man lär sig mycket mer om man dansar med olika personer och det är dessutom mycket roligare!

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför ett begränsat antal platser på våra kurser. Skulle rekommendationerna ändras under terminens gång kommer vi anpassa kurserna efter dessa för att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt för oss alla. Det innebär att om vi ser ett behov att tillämpa statiska parkonstellationer kommer dessa skapas inom respektive kurs. I det fall att restriktioner inte låter oss träffas fysiskt övergår kurserna till digitalt format.

Självfallet är du som besöker våra danser helt frisk och är fri från förkylningssymptom.

 

Förkunskapskrav:
Bugg Medel

 

Anmälan är bindande och medlemskap är obligatoriskt.

Varmt välkomna!


Tillbaka