Anmälningar

Tävlingsanmälningar

Anmälningar till kommande tävlingardär minst en person i paret/trion har eller kommer att ha tävlingslicens hos Linköpings Sportdansklubb. Anmälningstatus visar i vilket administrativt skede anmälan befinner sig vilket kan vara "Preliminär", "Ok att skicka", "Anmälan klar" eller "Efteranmäld".

Klass Tävlande Tävlar för Anmälan
T.o.m. 2023-09-17 2023-10-28 - DM Östra, Linköping
B35X Ulf Everving & Anna Petersson LSDK Anmäld
T.o.m. 2023-09-17 2023-10-28 - Linbuggen GP, Linköping
B35B Ulf Everving & Anna Petersson LSDK Anmäld
Anmälningslistan hämtas automatiskt från Dans.se