Klubbmästerskap 2019 - 20191123

Tidsschema
Tävlingen börjar: 11:00
Uppvärmning och avprickning senaste en timme innan start.

Slowbugg

FinalSlowbugg Vuxen Licens

Bugg

FinalBugg Vuxen Avancerad (Sammanslagen)
FinalBugg Vuxen Licens (Sammanslagen)
Preliminära tider
Tävlingen tar cirka 30 minuter
Tävlingen är slut cirka 11:30