Jack N Jill - 20190524

Tidsschema
Tävlingen börjar: 21:00
Uppvärmning och avprickning senaste en timme innan start.
Preliminära tider
Tävlingen tar cirka 0 minuter
Tävlingen är slut cirka 21:0