SportdansAdmin 5.0
Vi har ett datasystem som hanterar all vår info.
Personuppgifter sparas endast i den mån vi måste använda detta för vår verksamhet.
Som medlem krävs det att du accepterar detta.
Alla personuppgifter tas bort direkt efter att en medlem avslutat sitt medlemsskap hos oss.
Detta göra automatiskt och kan ej återhämtas i efterhand.

Som stöd för vårt system använder vi dans.se vilket hanterar inloggning och koppling till kurser och anmälningar.

För att kunna navända systemet krävs det att du har en inloggning på dans.se.
Samma lösenord används på våran sida.