Valberedningen

Dold Dold
Funktionär
Julius Jeuthe
Funktionär
Tom Lernäs
Funktionär