Linköpings Sportdansklubb

Föreningen styrs av medlemmarna.
Varje år tillsätts en styrelse som ska sköta den löpande verksamheten.
Ordförande leder styrelsen.

För att enklare sköta hanteringen av alla löpande ärenden och uppgifter använder vi detta system som håller koll på alla saker vi behöver göra. Vi har även hjälp av dans.se som sköter fakturering och hantering av kursanmälan.