Hjälpdansare

Andreas Rolf
Funktionär
Anki Rune
Funktionär
Bo Danielsson
Funktionär
Erik Andersson
Funktionär
Henrik Everhill
Funktionär
Henrik Forsberg
Funktionär
Inge Wallin
Funktionär
Joakim Skytte
Funktionär
Julius Jeuthe
Funktionär
Kristin Trejling
Funktionär
Laila Norén
Funktionär
Lena Jernér
Funktionär
Linnea Segerberg
Funktionär
Marianne Boije
Funktionär
Michelle Sköld
Funktionär
Susi Mobeck
Funktionär
Andreas Lindström
Funktionär
Anette Stenmark
Funktionär
Camilla Ahl
Funktionär
Erik Levholt
Funktionär
Johan Breid
Funktionär
Mattias Josefsson
Funktionär
Tore Qvist
Funktionär